Varför Massage?

Massagen är inte bara för dem som har problem med muskulaturen och rörelseapparaten utan massagen är för alla. Även om Du inte har några direkta problem hjälper massagen Dig med:

 • Ökad blodcirkulation
 • Minskar huvudvärk
 • Ökar kroppsmedvetenheten
 • Stärker immunförsvaret
 • Sänker blodtrycket
 • Ger ökad prestations- och Återhämtningsförmåga
 • Släpper rädslor och blockeringar
 • Rensar ut slaggprodukter/gifter ur kroppen
 • Förebygger skador
 • Bättre sömn
 • Ökar din kroppsmedvetenhet